Ffyn Taro
Llogi
Cysylltu
Offerynnau
Trwsio
Drymiau
Adref
CYM
ENG
Os oes angen rhywfaint o TLC ar eich drymiau a'ch Offerynnau Taro, ni yw'r rhai all ei ddarparu. Dyma rai o'r gwasanaethau y gallwn eu gynnig:

Gwasanaethu Timpani (unrhyw brand)
Adfer Timpani (unrhyw brand)
Gwasanaeth Ail-groenu (Unrhyw Offeryn)
Adfer Offerynnau Taro wedi eu tiwnio
Adfer Cit Drymiau
Adfer Drwm Cortynnau
Torri Ymyl Drwm (bearing edge) newydd neu ail-dorri
Torri neu ail-dorri Gwely Snêr
Uwchraddio Lygiau Drwm
Ywchraddio Straenwr y Snêr


Pa bynnag waith a ddarparwn gallwn sicrhau a gwarantu'r ansawdd uchaf â gwasanaeth sydd wedi ei deilwra'n bersonol.
Trwsio a Gwasanaeth